Krav på säkrare rivning, sanering och håltagning

Larm och rapporter från kommuner pekar på att slarvet vid sanering av asbest är utbrett i Sverige. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill därför öka antalet kontroller från Arbetsmiljöverket och undersöka möjligheten till skärpt lagstiftning. Branschorganisationen för byggnadsberedning, BFB, som organiserar cirka 160 entreprenörer inom rivning, sanering och håltagning stödjer detta och vill se tydligare krav på företag som utför den här typen av arbete.

– Riskerna för miljö och hälsa vid rivning, sanering och bearbetning av olika material väl kända, säger Anders Andersson, ordförande för branschorganisationen BFB. Därför är det märkligt att det uppenbarligen finns ett utbrett fusk när det gäller till exempel asbestsanering som vi kunde höra på nyheterna igår. Det finns gott om kompetenta företag i Sverige som både har utrustning och kompetens att göra jobbet rätt och säkert för personal och allmänheten. Våra medlemmar lägger mycket kraft på att följa kollektivavtal och gällande regelverk men köparna väljer ofta andra alternativ för att spara några kronor med ökade risker som följd. Vi ser positivt på arbetsmarknadsministerns uttalande om skärpta kontroller. Folks liv och hälsa måste prioriteras före kortsiktiga vinster.

BFB organiserar specialistföretag med verksamhet inom rivning, sanering och håltagning. Totalt är cirka 160 företag över hela landet medlemmar i organisationen. Kännetecknande för BFB-anslutna företag är egen anställd och utbildad personal, kollektivavtal samt regelbunden vidareutbildning av personalen i arbetsmiljö och hälsa.

– Vi ser fram mot en förändring inom området och välkomnar myndigheter och upphandlande företag att ta del av vår syn på säkert arbete vid rivning, sanering och håltagning, avslutar Anders Andersson.

Ytterligare information:

Anders Andersson, ordförande BFB
E-post: anders.a@voidab.se Tel: 070-200 75 89

Roger Blomqvist, information och kansli BFB E-post: roger@byggbransch.se Tel: 070-550 94 10

Lars Sandström, utbildning och kansli BFB
E-post: lars@byggbransch.se Tel: 070-820 09 80

Anmäl er personal till BFB:s RAM-utbildning genom att logga in på dina Medlemssidor. Vid frågor, kontakta Jobsafe på 08–704 00 00 eller info@jobsafe.se

Våra medlemmar

Inte medlem ännu?

Som medlem i BFB är du med och påverkar den bransch du verkar i.
Du får en partner som driver dina intressefrågor och verkar för en seriös byggnadsbransch. Medlemskapet skickar en tydlig signal till dina kunder att du tar kvalitet, säkerhet och kollektivavtal på allvar.

Ansök om medlemskap i BFB