Kallelse och handlingar till årsmöte 2018 (BFB, HiB, RivoSaner)

access_time

Publicerat: 3/27 2018

Välkomna till årsmöte 2018 för branschorganisationerna för håltagning, rivning och sanering den 10 april klockan 13.00 på Nordbyggmässan.

Platsen är Stockholmsmässan, Älvsjö kongressavdelningen sal K22/k23.

Bifogat är handlingar till årsmötet i form av årsredovisningar, konsoliderad (sammanvägd) rapport, verksamhetsbeskrivning av den gemensamma verksamheten samt dagordning för de tre årsmötena. Årsmötena genomförs direkt efter varandra där årsmötet i BFB   ligger sist i ordningen. Detta som en konsekvens av att branschverksamheten för håltagnings-, rivnings- och saneringsentreprenörerna och dess leverantörer numera drivs i gemensam regi.

Till årsmötet den 10 april kompletteras handlingarna med styrelsens förslag till verksamhet för 2018, revisionsberättelse, budget 2018, valberedningens förslag för 2018 och ev. inkomna motioner.

Anmälan till årsmöte 2018

Årsmöte i BFB, HiB och RivoSaner Datum: Tisdag 10 april Tid: Årsmötet startar klockan 13.00 Övrigt: Strax före årsmötet bjuds på lättare…

Rapport från BFB´s halvårsmöte

BFB:s halvårsmöte hölls, den 5 oktober 2017, hos Hilti Svenska AB i Arlöv. C:a 40 medlemmar var närvarande. Dagen började 09:00 med…

Vinnarna i BFB Golfen 2017

BFB (HIB) Golfen 2017 genomfördes den 3 september på Hook:s fina bana. Tyvärr var vädergudarna inte på gott humör. Det småregnade och…

Årsmöte 2018

Välkomna till BFB:s årsmöte 2018 som arrangeras i samband med Nordbygg på Stockholmsmässan i Älvsjö. OBS! Nordbygg samlar runt 50 000 besökare…

Kalender

2018

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

Maj

Inga händelser

Juni

Inga händelser

Juli

Inga händelser

Augusti

Inga händelser

September

Inga händelser

Oktober

Inga händelser

November

Inga händelser

December

Inga händelser